Піноскло: унікальність у перевагахУ журналі «BUILD CATALOG» вийде друком стаття Євгенії Алексєєвої — спеціаліста напрямку «промислове будівництво» Групи компаній Sanpol.

Гранульоване піноскло (пористе скло, спі­нене скло) — це високопористий неорганіч­ний теплоізоляційний матеріал. При вироб­ництві використовується тонкоподрібнене скло, яке запікається в печі, потім отримана маса спінюється газоутворювачем (на вигляд нагадує тверду мильну піну), після чого від­формовується на гранули необхідної фракції.

Застосування екологічно чистого піно­скла дозволяє значно полегшити мо­нолітну конструкцію, не втрачаючи її технічних показників міцності. Даний матеріал має високі показники з вологос­тійкості, морозостійкості та вогнестій­кості, що дуже важливо при будівництві будівель вище 9 поверхів.

Застосовується для теплоізоляції та звукоізоляції в якості стяжки. Стяжка виконується на бетонних і залізобетон­них фундаментних плитах та плитах перекриттів. При теплоізоляції підлоги система укладається зверху прошарку теплоізоляційного легкого бетону. По­верх теплоізоляційного прошарку можна робити укладання будь-якого чистового покриття — ламінату, паркету, керамічної плитки, лінолеуму, килимового покрит­тя.

Технічні характеристики піноскла:

 • міцність на стиск — не менше 5 MПa;
 • адгезія до поверхні основи — 0,2 MPa;
 • коефіцієнт теплопровідності — 0,09-0,1 W (m K);
 • індекс поглинання ударного шуму при товщині 100мм — не менше 37 dB;
 • усадка — не менше 2,0 мм/м;
 • можливість ходити через 48 годин.

Гранульоване піноскло постачається як у чистому вигляді, так і як готова суха суміш (розчин). Готова суха суміш застосовується:

 • для теплоізоляції і звукоізоляції підлоги;
 • створення легкого, теплоізоляційного і звукоізоляційного прошарку під покрівель­ними матеріалами;
 • зведення легких несучих вертикальних теплоізоляційних і звукоізоляційних кон­струкцій;
 • заповнення різного виду порожнин, коли не потрібна велика міцність матеріалу;
 • зовнішніх і внутрішніх робіт;
 • ручної та машинної виробки.

Примітка: не можна використовувати як бетон над утеплюваною підлогою.

Гранули піноскла є прекрасним легким заповнювачем для виробів з бетону — бло­ків різного типу, панелей, форм, профілів.  

Опис і властивості матеріалу Penostek

Група компаній Sanpol представляє новий продукт — PENOSTEK. За своєю будовою насипний теплоізоляційний матеріал PENOSTEK (гранульоване піноскло) яв­ляється високопористим неорганічним теплоізоляційним матеріалом. Пори ма­ють сферичну або гексагональну форму, їх розмір може становити від долі міліме­тра до сантиметра.

Даний продукт сертифікований за Єв­ропейським стандартом LST EN 13055- 1:2002 / AC: 2004.

Також необхідно зазначити низьку волого­ємкість піноскла, що обумовлено пористо-замкнутою (пінною) будовою і створює до­даткові зручності при роботі з цементними розчинами на його основі. Матеріал не го­рючий, хімічно інертний, не виділяє ніяких речовин у процесі експлуатації.

Вільна засипка

Насипні теплоізоляційні матеріали у вільному вигляді можуть бути вико­ристані для теплоізоляції і звукоізоляції різних поверхонь, переважно горизон­тального типу. Це можуть бути горищна та міжповерхова теплоізоляція; теплоізо­ляція при колодязній кладці, інверсійних покрівель, ґрунтів та дорожнього одягу; теплоізоляційне засипання технологіч­ного обладнання.

Слід відзначити можливість використан­ня мінеральних теплоізоляційних мате­ріалів у місцях зі складними температу­рами та в умовах підвищеної вологості, наприклад, біля димоходів, паропроводів або в лазнях і саунах. Якщо отримана по­верхня пройшла процес вирівнювання, який допускає додаткове навантаження, то тут можливе використання готової суміші з гранульованим піносклом звер­ху існуючого фінішного матеріалу.

Іншим прикладом використання насип­ної теплоізоляції в багатошарових плос­ких конструкціях є використання піно­скляних засипок в дорожньому одязі. Крім горизонтальних поверхонь насипні теплоізоляційні матеріали можуть бути використані для теплоізоляції складних просторових конструкцій.

Облаштування підлоги з застосуванням монолітно­го піносклобетону

Однією з найбільш трудомістких опе­рацій у будівництві є вирівнювання це­ментно-піщаних стяжок. Через велику середню щільність таких стяжок (1800- 2000 кг/м3), збільшується навантажен­ня на перекриття, стіни та фундаменти будівель. Через високий коефіцієнт те­плопровідності підлога, яка згодом об­лаштовується подібним чином, виходять «холодною». Застосування монолітного піносклобетону дозволяє суттєво змен­шити навантаження на всі елементи будівлі (вага стяжки зменшується в 4-5 разів), провести вирівнювання, теплоізо­ляцію, звукоізоляцію і сформувати гото­ву доукладання вирівнюючого стягуван­ня поверхню.

Облаштування та ремонт покрівель з монолітного піносклобетону

Для ремонту старих покрівель пропо­нується монолітний варіант будівництва теплоізоляції. Залежно від того, яке на­вантаження може витримати покриття, роботи з влаштування вирівнюючого стягування (воно ж є і додатковим уте­плювачем) об’ємною вагою 480-560 кг/м3 з піносклобетону можуть здійснюватися або по старій покрівлі, або з повним чи частковим зняттям старої покрівлі і уте­плювача. Піносклобетон дозволяє ство­рювати необхідні жорсткість та ухили до воронок. Піносклобетон не злежується і не стискається під вагою покрівлі та не насичується вологою, а отже, об’ємна вага і теплопровідність завжди постійні.

Переваги технології

 1. Можливість проектування та будівни­цтва з будь-якою складністю архітектури, включаючи будь-які криволінійні поверхні.
 2. Високі темпи будівництва завдяки простій конструкції збірки з уніфіко­ваних виробів.
 3. Низька собівартість будівництва: осно­вний об’єм стін готується на об’єкті.
 4. Можливість застосування різних ви­дів і способів обробки: від штукатурки до навісного фасаду.

Дана технологія є надзвичайно доцільною для підвищення швидкості, якості та економічної ефек­тивності будівництва.

Євгенія АЛЕКСЄЄВА,

спеціаліст напрямку «промислове будівництво» Групи компаній SANPOL